Family create their own John Lewis Christmas advert